Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Paleta – „Co žije v zemi“

Děti si zahrály na vědce a v areálu parku Natura objevovaly půdní bezobratlé živočichy, které si prohlížely pod lupou. Děti se také dozvěděly, jak tyto živočichy chránit.