Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Nová školní branka

Vážení rodiče, hosté, návštěvy, obchodníci,

vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí máme branku opatřenou bezpečnostním zavíráním. Protože mnozí mají problém s otevřením, pokusíme Vás s otevíráním branky seznámit prostřednictvím fotek:

Branka se otvírá zmáčknutím páčky zvrchu.
Tahem zatlačte směrem dopředu.
Zámek se otevře.