Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva Sokolovny

Navštívili jsme s dětmi pardubickou Sokolovnu. Zacvičili jsme si a zahráli jsme si různé míčové a pohybové hry (např. „Na jelena“, „Na Mrazíka“).