Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva Pohádkové zahrady

Navštívili jsme s dětmi Pohádkovou zahradu – neziskový ekologický projekt na podporu týraných a opuštěných zvířat.