Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva knihovny

Navštívili jsme nově otevřenou knihovnu na Dubině. Děti si prohlédly řadu zajímavých knížek a také si vyrobily z papíru žaludového panáčka.