Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva knihovny

Třída koťat se dne 27.3 vydala městskou hromadnou dopravou do knihovny na Dubině. Děti se dozvěděly na co knihovna slouží a měly možnost si prohlédnout spoustu zajímavých dětských knih.