Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva Ekocentra Paleta

Navštívili jsme s dětmi Ekocentrum Paleta. Společně jsme si povídali o včeličkách a děti si na včeličky i zahrály.