Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Návštěva Ekocentra Paleta

Prožitková výuka k počasí, jeho vlivu a přínosu pro naši zem.