Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Nástup dítěte do MŠ

Adaptační období

Naším cílem je, aby adaptační období, které slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ, proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ. Zejména 3-leté děti, které jsou poprvé odloučeny od rodičů mohou mít určité problémy (pláč, odmítání jídla…). Většinou to je jen zkouška nervů rodičů. Postupná adaptace je tím nejlepším řešením. O vhodném adaptačním plánu se domluvíte s učitelkou ve třídě. Přizpůsobte adaptaci i nástup do zaměstnání.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

U dětí, které nastoupí do mateřské školy se předpokládá, že jsou samostatné přiměřeně k svému věku.

3 – leté dítě by mělo umět:

 Prosíme

Není vhodné dávat dětem do MŠ

Co bude dítě do MŠ potřebovat

Všechny věci je nutné podepsat příjmením dítěte!!!