Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Mikulášská nadílka

Děti přišel navštívit Mikuláš se svou družinou. Děti byly statečné, zazpívaly Mikulášovi, zatancovaly čertům a slíbily, že budou zlobit jen malinko:-)