Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Malí výtvarníci

Děti jsou moc šikovné a rády tvoří. Všechny výtvarné práce dětí jsou pravidelně zveřejňovány v šatně, nezapomeňte se pohledem na ně potěšit.