Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Logopedický screening

Dne 5.11.2021 od 8:30 proběhne ve třídě Skřítků logopedická depistáž – dětí, které v září nebyly.