Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Logopedický screening

Dne 16.9.2021 od 8:30 proběhne ve třídě Skřítků logopedická depistáž. Podrobnější informace včetně přihlášky předá paní učitelka Karolína Virčíková.