Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Logopedický screening

Dne 27.9.2022 proběhne v naší Mateřské škole logopedická depistáž pod vedením speciálního pedagoga/logopeda z PPP Pardubice. Prosíme, kdo má zájem o vyšetření svého dítěte, musí podepsat písemný souhlas. Vyšetření je zcela zdarma.