Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Kroužky v roce 2023/2024

Vážení rodiče,

pro děti v letošním roce připravujeme nabídku těchto kroužků:

PONDĚLÍ: kroužek keramiky, začátek 25.9. do 27.5.2024, od 14:30-16:30, cena 1500Kč za rok

ÚTERÝ: plavání u Majáku (pro děti starší 4 let, samostatné v oblékání), 10 lekcí od 14.11.-23.1.2024. Cena 1150 Kč.

STŘEDA: kroužek angličtiny BABYMUZIC, dvě skupinky (mladší a starší-pokročilí),mladší od 14:30 do15:15, starší od 15:15 do 16:00. Cena bude upřeněna.

ČTVRTEK: DDM Beta Štolbova -sportovní kroužek „Opičky tančí na opičí dráze“ 1x za 14 dní, pro děti starší 4 let dopoledne, cena 700Kč od října do května.

V zimních měsících ve spolupráci se Skifanatic jezdí děti na lyžování do Hlinska v Orlických horách. Informace Vám předáme ve třídách během září.

Děti v povinném roce vzdělávání budou moci absolvovat Metodu dobrého startu. Bude se konat 1x týdně dle domluvy s paní učitelkou. Cena: zdarma, nákup prácovních sešitů hrazen z rodičovského fondu.

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.