Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Karneval

Program:

Tance a písničky: Tančíme labadan, Kamarádská, My dáme ruce sem