Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Informace k platbám stravného a školného

Vážení rodiče,

prosíme Vás o pozornost,

platby za školné a stravné uhraďte následovně:

Platbu v červnu již neprovádějte ( v červenci je MŠ zavřená),

 20. 7. 2022 v obvyklé výši tj. 1.394,-Kč (470,- školné a 924,- stravné),

Od září 2022 dochází ke zvýšení školného na uvedenou částku.

Děkujeme za správné a včasné platby!        😊

V Pardubicích dne 25.5.2022                               Radka Kratochvílová

                                                                                         Vedoucí ŠJ