Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Hry na zahradě

Počasí dětem přeje a tak každý den si užíváme na školkové zahradě.