Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

„Halloweenský rej“

Ve třídě Koťátek proběhlo „halloweenské“ veselí. Děti čarovaly kouzelný lektvar, zdolávaly „duchařskou“ cestu, proběhla přehlídka masek a tanečky. Nakonec pro děti bylo připraveno výtečné pohoštění.