Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Halloween

Ve třídě Skřítků proběhl „Halloweenský rej“. Děti přišly v krásných a nápaditých maskách. Ve třídě proběhla halloweenská přehlídka masek, čarovalo se, soutěžilo a tancovalo. Moc jsme si to všichni užili 🙂