Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Halloween

Dne 1.11. se v naší školce uskuteční velký rej strašidel a kouzelných bytostí. Moc se těšíme!