Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Exkurze k tématu „Povolání“

Děti se podívaly do obuvnictví a v krejčovství nám paní ukázala náčiní, které ke své práci potřebuje.