Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Ekocentrum Paleta

Tentokrát jsme si v ekocentru povídali o vodních bezobratlých živočiších. Děti byly rozděleny do skupinek, dostaly síťky a z jezírka lovily drobné živočichy, které následně lupou pozorovaly a zkoumaly.