Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Duben u Koťátek

V měsíci dubnu jsme s dětmi hráli pohádku O (ne)poslušných kůzlátkách.
Děti se naučily velké množství poznatků: od počítání kůzlátek,
sestavovaní kůzlátka z geometrických tvarů, přes dramatizaci příběhu a
vyprávění děje dle obrázkové osnovy jsme došli k poznatkům o vztazích, důvěře,
opatrnosti před nebezpečím. Děti hodně cvičili, naučili se novou hru:
„Mlsná kozo, pojď na zelí“ a zpívali lidové písně.
Povídali jsme si o tom, jak řešit konflikty a jak pěstovat přátelství. Protože
bez přátel je na světě smutno…