Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Dopravní výchova – pokračování

Třída Koťat se seznámila s dopravními prostředky, zážitkovou formou se učila o bezpečnosti při jízdě v autě, ve vlaku a v MHD. Děti si vyráběly dopravní prostředky a téma je moc bavilo.