Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Dopravní dopoledne

Koťátka prožila dopravní dopoledne, kde na stanovištích plnila úkoly spojené s dopravní bezpečností. Děti projely slalom na odrážedlech, zvládly bezpečnost na přechodu pro chodce, projely se v autobuse, zahrály si hru „Stůj,jeď“ a vytvořily si svůj vlastní semafor. Nakonec byly odměněny diplomem a dobrůtkou.