Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Dopravní den

Pro děti byly nachystané disciplíny k dopravní tématice. Děti chodily po skupinkách a plnily úkoly, při nichž si opakovaly základní pravidla dopravního provozu a poznávaly značky. Všechny děti disciplíny splnily a po nich je čekala sladká i naučná odměna 🙂