Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Den Dětí

1.6.2022 naše děti prožily slunečné a zábavné dopoledne. Byly pro ně nachystány různé disciplíny a úkoly, které děti s nadšením plnily a moc jim to šlo. Za všechnu tu píli byly náležitě odměněny.