Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Charitativní běh

Hezké odpoledne,

dovoluji si Vám zaslat odkaz na charitativní virtuální běh, jehož cílem je získání finančních prostředků pro udržení provozu záchranné stanice Pasíčka.  Více naleznete na FB odkazu níže:

https://www.facebook.com/175291195860620/posts/4578031372253225/

Srdečně zdravím.

Ing. Mgr. Vlasta Pemlová

oddělení organizační a vzdělávání

odbor školství

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice

telefon: +420 466 026 203

vlasta.pemlova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz