Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Cena stravného od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

Na základě proběhlé koronavirové krize a následného nárůstu cen potravin

je nutné od 1. září 2020 navýšit cenový normativ. Tímto opatřením zachováme

předepsanou normu kvality stravy v MŠ a dodržíme spotřební koš potravin:

Věk                                 Cena za oběd       Přesnídávka       Svačina           Měsíční  záloha

Do 6 let                             22 Kč                      8 Kč                    8 Kč                    836 Kč

7-10 let                             24 Kč                      9 Kč                     8 Kč                   902 Kč

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 20. dne v měsíci na následující

měsíc, a to na účet číslo: 14736561/0100

První zvýšenou zálohu na stravování je nutné uhradit do 20. srpna 2020.

Děkuji.

Renata Macíková

Vedoucí  ŠJ