Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje – doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie.“
Jim Trelease

RODICE CTOU

Naše školka je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.
Cílem tohoto projektu je rozvoj lásky ke knihám, čtení,
ke slovu. Vysvětluje, proč je pravidelné čtení důležité pro rozumový a emoční rozvoj dítěte. Rozvoj čtenářství je také klíčový pro další učení a získání vzdělání.
Projekt se snaží rodiče přesvědčit, aby četli doma dětem.
Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém
a duševním vývoji škola – i ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou – vlastní čtení i předčítání učitele. To se v naší školce děje každý den, během řízených činností, ale hlavně při odpočinku v době po obědě.

Soutěž pro rodiče a jejich děti

Kdy jindy než teď – známé osobnosti se vyjádřili ke čtení dětem

Rada pro rodiče: Jakou knihu vybrat?

Audioknihy pro děti