Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Besídka ke Dni matek

Děti si pro maminky k jejich svátku nacvičily básničky a písničky s tanečky. Pro rodiče byla také připravena tvořivá dílnička – malování látkových tašek. Společně jsme si besídku krásně užili a maminky odcházely domů s úsměvem 🙂