Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Beseda s městskou policií

Navštívila nás paní policistka a vyprávěla nám, že se nemáme bavit s cizími lidmi, jak se zachovat, když na zemi najdeme injekční stříkačku a další důležité věci.