Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Zápis

Systém zápisu dětí do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2020/2021 probíhat pomocí webové aplikace: zapisy.pardubice.eu

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích.

Více informací o průběhu zápisu naleznete níže nebo na  https://zapisy.pardubice.eu/prijimaci-rizeni.

Naše mateřská škola = 2. školský obvod.

I. fáze zápisu – vydávání žádostí 

20. 4. 2020 – 12. 5. 2020

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat pouze vyplněním elektronické žádosti

na internetových stránkách https://zapisy.pardubice.eu

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat

potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte v ředitelně naší mateřské školy

ve II. fázi zápisů, tj. 11. 5. 2020 či 12. 5. 2020

osobně.

———————————————————————————————-

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost,

můžete navštívit:

a/ Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu

Pernštýnské náměstí 1 (budova radnice),

531 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická,

č. dveří B108, tel. 466859531,

e-mail: zapisydoms@mmp.czpo předchozí domluvě.

b/ naši mateřskou školu – Pardubice, Wintrova II 579

466612179 (10:00 – 11:30 hod) – po předchozí domluvě.

V případě, že budete žádat o vyplnění žádosti na kontaktních místech a/ nebo b/,

přineste s sebou Váš občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte!

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

11. 5. 2020 – 12. 5. 2020

(8:00-12:30 hod + 13:00-16:00 hod)

Zákonný zástupce v tomto termínu ředitelce školy předloží:

–      řádně vyplněnou přihlášku,

–      rodný list dítěte,

–      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

–      svůj občanský průkaz,

–      doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,

–      doklad o bydlišti dítěte – pokud se liší od bydliště zákonných zástupců

(např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

Předběžný počet volných míst pro školní rok 2020/2021:

14

Nezapomeňte, že na přihlášce (žádosti) musí být

originál razítko a podpis dětského lékaře.

III. fáze – vyhodnocování řízení

– od 30 . 5. 2020

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu naší mateřské školy.

Dostavte se poté, prosím, v dohodnutém termínu,

do naší mateřské školy k dalšímu řízení

(zpětvzetí žádosti v případě přijetí na jinou, preferovanou mateřskou školu,

převzetí rozhodnutí o nepřijetí,

převzetí dohody o docházce a dalších informací v případě přijetí na naši MŠ, apod.)

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Naše školka bude v provozu první a třetí týden v červenci a poslední týden v srpnu. Pokud máte zájem o docházku v době, kdy je naše školka uzavřena, musíte přijít k tzv. zápisu na letní prázdniny. Zápis je 27.4.2020 od 7-16 hodin v konkrétní mš. S sebou přineste vyplněnou žádost, kterou naleznete na stránkách Vámi vybrané školky.

Přehled omezení provozu v pardubických mateřských školách:

Prázdniny_2020-1.pdf