Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Zápis

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2021/2022 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2021, tj. děti narozené do 31.8.2016. 

Zápis 2021/2022

I. fáze – vydávání žádostí

19.4.2021 – 10.5.2021

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické žádosti v období 19.4.2021 – 10.5.2021 na stránkách https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

11.5.2021 – 12.5.2021

8:00–12:30, 13:00–16:00

Sběr žádostí probíhá v termínu 11.5. – 12.5.2021 na jednotlivých mateřských školách.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Podání žádosti na mateřskou školu

Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce ve stanoveném termínu: