Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 736 528 168

Pedagogická diagnostika

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o nástroji iSophi, který ve školce využíváme.

Vytvořený nástroj iSophi Pedagogická diagnostika je určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:

Jak to probíhá?

Děti mají připravené různé druhy úkolů, které plní formou hry. Paní učitelka je celou dobu přítomna a podporuje dítě při práci. Získané informace využije pro lepší zacílení vzdělávání. Rodičům potom třídní učitelky sdělí výsledky sdělí. Uvítáme, když si najdeme chvilku a společně si můžeme popovídat o Vašem dítěti a domluvit se na další práci. Naším cílem je kromě radosti ze hry a kamarádů také příprava na školu. A v tom je tato diagnostika velmi nápomocná.