Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Provoz

PROVOZ ŠKOLY: Pondělí-pátek 6.30 – 16.30 hodin

Pro bezpečnost Vašich dětí je v MŠ nainstalován bezpečný vstup do mateřské školy. Rodiče dostanu kód pro vstup do mš (pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ). Děti se s rodiči převlékají v příslušné šatně na svém místě.

Mateřská škola se odemyká v 6.30 hodin, uzamyká s odchodem posledního dítěte.

Příchod a scházení dětí:

Po dobu scházení dětí mají rodiče přístupné  šatny

Rozcházení a odchod dětí z MŠ:

Čas příchodu a odchodu může být individuálně řešen s třídními učitelkami, popř. s ředitelkou školy či zástupkyní ředitelky tak, aby byl zajištěn dítěti pravidelný režim a strava.

Konzultační hodiny pedagogického sboru:

Ředitelka školy: dle dohody

Zástupkyně ředitelky: dle dohody

Učitelky: dle dohody

Co děláme celý den:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují z důvodu získání jistoty, důvěry a orientace. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.