Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí v úterý
30. 6. 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 24. 2. – 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
Letní prázdniny: středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020