Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Odhlašování stravy

Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin aktuálního dne).

Odhlašování ze stravy:

Doba stravování (orientační):

9.00 – 9.30 | dopolední svačina
11.30 – 12.30 | oběd
14.30 – 14.45 | odpolední svačina

Pitný režim: celodenně zajištěno – čistá voda a čaj (kromě pití k jídlu dle jídelníčku) – čas a množství dle potřeby dítěte ve třídě i na zahradě MŠ

Cena stravného:

1. Strávníci do 6-ti let:

Přesnídávka 6,- až  9,- 8,-
Oběd 14,- až  25,- 18,-
Svačina 6,- až  9,- 6,-
Celkem: 32,- Kč/den

2. Strávníci 7 – 10 let:

Přesnídávka 7,- až  12,-8,-
Oběd 16,- až  32,-20,-
Svačina 6,- až  10,-6,-
Celkem: 34,- Kč/den

Záloha na stravné na 1 měsíc činí:

Strávníci do 6-ti let: 704,- Kč
Strávníci nad 6 let (děti s OŠD): 748,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 2.

Ceny stravného zahrnují i náklady na pitný režim. Od ledna 2012 je obohacen pitný režim dětí o čistou vodu.

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí: Renata Macíková, vedoucí školní kuchyně