Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

O nás

Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Pardubice. Jsme jednopatrová vila, která se nachází v klidném prostředí, navíc obklopená hezkou zahradou, kterou maximálně využíváme. Jsme dvoutřídní mateřská škola rodinného typu, zaměřená na všestranný rozvoj dětí, s kapacitou 50-ti dětí (25 na jedné třídě). Svou polohou naše mateřská škola vyhovuje rodičům, kteří dojíždějí za prací do Nemocnice Pardubice, nebo do jiných, blízkých částí města (centrum, Karlovina, Drážka, Dubina).

Škola má dvě heterogenní třídy, které se dělí podle věku na mladší Koťata (3-4,5)a starší Skřítci (4,5-6).

O Vaše děti pečuje tým:   6 pedagogů, školního asistenta, školnice, kuchařky a vedoucí školní jídelny

Koncepce

Dětem nabízíme rodinné prostředí, klidnou a laskavou péči. Našim cílem je rozvoj dětských schopností s individuálním přístupem v úzké spolupráci s rodinou.

Naším úkolem je vést děti ke zdravému, pozitivnímu přístupu k životu i přírodě, vzájemné ohleduplnosti, ochotně si pomáhat, chránit zdraví, přírodu i životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu a přípravu na vstup do základní školy. Pracujeme podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“, máme zpracován školní vzdělávací program s názvem „Svět kolem nás aneb jaro, léto, podzim zima“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje všechny požadované informace a k dispozici je v prostorách MŠ.                                                                                                                            

Při rozvíjení osobnosti dítěte klademe velký důraz na hru, která nám pomáhá k obohacení znalostí, k rozvoji smyslů, myšlení a tvořivosti.

Hra je vedle pohybu pro děti nejpřirozenější činností, důležitá pro zdravý vývoj dítěte a zároveň je podstatou dramatické výchovy.

Využíváme hlavně tyto složky: