Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Kontakty

Název: Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579
Sídlo Mateřská škola Pardubice Wintrova II 579
530 03  Pardubice
IČO: 60157259      
ID DS:       tiehnd5
web:  www.mspcewintrova.cz
Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená  Statutárním městem Pardubice.

 Najdete nás poblíž Veterinární či Pardubické krajské nemocnice, v dosahu MHD č. 8, nebo č. 2, 12, 28 a č. 1, 11, 13.

Mapa:

Ředitelka školy: Mgr. Veronika Janků

+420 466 612 179, mobil: 736 528 168, reditel@mspcewintrova.cz

Zástupkyně ředitelky: Iva Švábová

Vedoucí školní jídelny: Renata Macíková,

kontakt: renata.macikova@gmail.com

Školnice: Jana Lesková (přijímá omluvy na tel. čísle 736 528 022)


Paní učitelky všech tříd: Maily tříd:
Koťata: Iva Švábová
Nina Hanušová

kotata@mspcewintrova.cz
Skřítci: Veronika Janků
Lada Studánková
Pavlína Králová
Martin Dominik Hladík (asistent pedagoga)
skritci@mspcewintrova.cz