Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Lednové dny ve školce

Potvrzení o umístění dítěte v předškolním zařízení

Informujeme rodiče, že potvrzení o výši zaplaceného školkovného tzv. ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, za rok 2020 bude na Vaši žádost emailem připraveno na jednotlivých třídách. Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti ve svém daňovém přiznání popř. u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

Tři králové

Třída Koťat přivítala písničkou nový rok 2021. Děti si vyrobily koruny, povídaly si o příběhu tří králů, namalovaly si královské koruny.

Koťata a sníh

Leden nám konečně přinesl vytoužený sníh. Děti se ven vždy moc těší a postavily si nového kamaráda Sněhuláčka.

Řád zlaté vařečky

Naše paní kuchařka Jaruška je náš poklad, vaří nám dobroty a na tváři ji zdobí úsměv a dobrá nálada. Moc jí děkujeme za její práci. S dětmi jsme jí udělili Řád zlaté vařečky.

Ptáčci v zimě

S dětmi se učíme o ptáčcích v zimě, jak se jmenují a co potřebují. Navštívili jsme Ekocentrum Paleta a děti vyrobily dobroty pro ptáčky.

Zimní čas ve školce

S dětmi vytváříme obrázky se zimní tématikou, povídáme si o zimě a zimním období, vyprávíme si pohádky se zimní tématikou, krmíme ptáčky, stavíme si z lega a magnetické stavebnice, cvičíme cviky s prvky jógy, zpíváme si nové písně. Na fotografiích děti vytvářely obrázek tří králů. Předtím se naučily jejich jména, zdramatizovaly jejich příchod do Betléma, […]

Ptáčci v zimě

Zítra 12.1.2021 třída Skřítků navštíví program na zahradě Ekocentra Paleta na téma ptáčci v zimě – ptačí krmítka. Prosíme o teplé oblečení a obutí, aby bylo dětem fajn. Akce je na 45 minut, od 10:10.

Změna

Vážení rodiče, v úterý výjimečně děti budou spojené od 6:30 – 8:00 a od 14:30-16:30. Proto prosím dejte na tento čas dětem dvě čisté podepsané roušky. Děkujeme.

Prosba o součinnost

Vážení rodiče, chceme Vás požádat o součinnost při nastavení preventivních opatření v mateřské škole, a to z důvodu snahy maximálně možné eliminace rizik, které by mohly v případě objevení nákazy v mateřské škole nastat. Rádi bychom předcházeli situacím spojeným se zavíráním školky, případným personálním problémům spojeným se zajištěním chodu mateřské školy a v neposlední řadě i nepříjemnému testování malých dětí. Od […]