Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

+420 466 612 179

Akce MŠ

Oslava svátku Martina

S dětmi jsme si povídali o legendě o plášti, zkoušeli jsme si tuto legendu zdramatizovat, zpívali jsme píseň o Martinovi. S dětmi jsme přemýšleli, jak bychom mohli druhým pomoci a jak je obdarovat. Upekli jsme martinské rohlíčky a ve středu jsme šli po stopách svatého Martina. Vedl nás pomocí lucerniček po zahradě, kde si děti zkusily jízdu na koních a nakonec nás dovedl k pokladu plném rohlíčků. Všichni jsme si zazpívali a obdarovali se výbornými rohlíčky. Akce se podařila a také hezky propojila děti Skřítků a Koťat.

Výlet na Kočičí hrádek

Pečení brambor na Paletě

Výcvik psů na školní zahradě

Kulturní akce na rok 2020

Kulturni_akce

Ekocentrum Paleta

Ekocentrum-Paleta

Show s klaunem 


V polovině června navštívil naši školku zábavný klaun  a předvedl dětem krásnou show. Tančilo se, zpívalo i dovádělo. Nakonec si k sobě klaun volal předškoláky, kteří museli ukázat, co umí a pasoval je na školáky. Všechny děti pak od klauna dostaly nafounutý balónek a s klaunem jsme se rozloučili společnou obří mašinkou, do které se zapojily všechny děti i paní učitelky a na písničku Jede jede mašinka se společně jezdilo po zahradě. Děkujeme za krásné dopoledne.

Sběr papíru

Tento rok jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru, kterou pořádají Služby města Pardubic – Odpady. Díky zapojení se do soutěže jsme dostali od SmP-Odpady a.s. finanční podporu v hodnotě 60 000Kč. Darovanou částku jsme využili na nákup vláčku pro naše nejmenší děti a nákup velké skříně pro lůžkoviny. Díky této skříni jsme vytvořili nový koutek ve třídě. Službám města Pardubice tímto velmi děkujeme.

Karnevalový rej

V únoru proběhl v naší školce velký karnevalový rej. Nechyběly krásné masky, hry, soutěže a karnevalová diskotéka.

Ekocentrum Paleta program „Malí kuchaři“

V únoru nás čekala další návštěva v Ekocentra Paleta. Tentokrát jsme se těšili na program „Malí kuchaři“. Děti se rozdělily na 3 skupinky a pro každou skupinku měla paní lektorka připravený jiný recept. Jedna skupinka připravovala míchaný ovocný salát, druhá čaj se strouhaným jablíčkem a třetí luštěninovou pomazánku. Nakonec se všechny skupinky pochlubily svým výtvorem a pak se všechno s chutí zbaštilo.

Mezigenerační setkání v Domově seniorů U Kostelíčka

Jedno únorové dopoledne jsme strávili velice příjemný čas v Domově seniorů U Kostelíčka. Děti babičkám a dědečkům zazpívaly a zatancovaly a pro radost jsme jim donesli andělíčky a velký společný obrázek, kde děti nakreslily sebe na zahradě školky. Nejdůležitějším bodem našeho setkání ale bylo vzájemné si popovídání dětí a seniorů, což bylo velkým přínosem pro obě strany. Také jsme viděli, jak se pracuje na tkalcovském stroji a mohli jsme si pohladit místního mazlíčka králíčka. Děkujeme za pozvání a za krásné dopoledne a budeme se těšit zase na další návštěvu.

Kouzelná noc s Ježíškem

Před vánočními prázdninami proběhlo v naší školce rozloučení se školkou „Kouzelnou nocí s Ježíškem„. Ve čtvrtek 19. prosince navečer jsme se všichni sešli ve školce, děti se rozloučily s rodiči a Kouzelná noc mohla začít. Nejprve nás čekala velká cesta za Ježíškovým pokladem vánočně vyzdobenou vilovou čtvrtí. Děti měly baterky a hledaly po cestě vločky a fáborky, které nás vedly za pokladem. Tam, kde byla vločka, čekal na děti schovaný úkol, který musely najít a splnit. Děti tak zpívaly vánoční písničku, přiřazovaly k obrázkům správné stíny, skládaly vánoční stromeček, doplňovaly sudoku, doplňovaly správné geometrické tvary do vánočního stromečku, hledaly zlatou šupinu, hledaly a počítaly dárky, které se Ježíškovi poztrácely na školkové zahradě, procvičily si grafomotoriku …

Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli do naší třídy, kde jsme si přichystali společně večeři a pustili se do vánočního cukroví. A pak hajdy do postýlek. Přečetli jsme si vánoční pohádku a následovalo „vánoční kino“ s pohádkou Sobík Niko. Po té se už krásně spalo pod vánočním stromečkem až do rána. Museli jsme také nechat pootevřené okno, aby měl kudy Ježíšek přiletět s dárky. Jaké bylo ráno obrovské překvapení dětí, když se probudily a pod stromečkem byly opravdu dárky. Kouzelná noc se nám velice vydařila a byla to moc pěkná akce. Poděkování patří rodičům za spolupráci a hlavně dětem, které byly naprosto úžasné a všichni dohromady jsme si to moc užili.

Společný vánoční čas s MŠ Kamínek

Jedno dopoledne jsme pozvali k nám do školky kamarády z MŠ Kamínek. Ukázali jsme jim školku, prohlídli si naši třídu a předvedli jsme jim vánoční muzikál „Andělskou pohádku“. Děti z Kamínku nám přednesli svoje pásmo vánočních básniček a písniček, které jsme zase my vůbec neznali. Poté si děti chvíli pohráli a popovídali. Budeme se těšit zase někdy příště.

Vánoční besídka
Jako každý rok, ani letos nechyběla v naší školce vánoční besídka s rodiči a prarodiči. Děti pozvaly své rodiče, sourozence, babičky a dědečky do vánočně vyzdobených tříd.
Starší děti ze Skřítků nacvičily malý muzikál „Andělskou pohádku“, který sklidil obrovský úspěch, poté následovalo společné zpívání koled a vánočních písniček, kde na závěr nemohla chybět písnička  „Jdi za štěstím“, kterou jsme zavzpomínali na Karla Gotta. Na klavír děti doprovodil Pavel Diblík, který v prosinci navštěvoval třídu Skřítků a trénoval s dětmi písničky na besídku. Pavel je nevidomý muzikant, děti s ním navázaly kontakt a poznaly něco ze života člověka s handicapem.

Po muzicírování následovalo společné vánoční tvoření „Svítící lucernička“.

Malé děti ze třídy Koťátek si s rodiči a prarodiči společně zazpívali u klavíru a pak si všichni společně vyrobili jablíčkové svícínky na vánoční stůl. Besídky se moc vydařily a panovala na nich příjemná vánoční atmosféra.


Vystoupení v Domově seniorů v Dašicích

Před koncem roku jsme jeli udělat radost babičkám a dědečkům do Domova seniorů v Dašicích. Po obědě jsme si trochu odpočinuli a pak už nás čekala cesta autobusem do Dašic. Dědečkové a babičky nás moc hezky přivítali a děti jim předvedly Andělský muzikál. Po vystoupení byly děti odměněny velikým potleskem a balíčkem vánočních dobrot. Na oplátku jsme mi jim předali vánoční přání, naši školkovou pohádku, na památku fotografii dětí a vyrobenou lucerničku. Poté bylo pro děti nachystané vánoční občerstvení, následovalo rozloučení a autobusem jsme se vrátili zpět ke školce. Bylo to moc krásné vánoční odpoledne a hlavně jsme rádi, že jsme našim vystoupením mohli potěšit a udělat radost.

Ekocentrum Paleta – program Vánoce

Do Ekocentra Paleta jsme se tentokrát těšili na program Vánoce. Program probíhal v dřevěném domečku na zahradě Palety, kde byla pro děti připravena krásná vánoční atmosféra s povídáním o všech vánočních zvycích. Děti si zkoušely rozkrojit jablíčko, holčičky házely pantoflem, kluci otáčeli hrnečky s věstbou, co je příští rok čeká, pouštěli jsme lodičky a nakonec jsme si všichni vyrobili svíčku ze včelího vosku. Děkujeme opět za krásný program.

Vánoční Pernštýnské náměstí a návštěva výstavy v galerii Mazhaus

V prosinci jsme se na celé dopoledne vypravili na vánočně vyzdobené Pernštýnské náměstí, prohlédli jsme si krásně vyzdobený vánoční strom, prošli jsme si vánoční trhy, zazvonili na vánoční zvon splněných přání a něco si přáli a navštívili jsme krásnou výstavu v galerii Mazhaus zaměřenou na všechna roční období. Bylo to moc krásné dopoledne.

Program v Ekocentru Paleta – Pečeme brambory

S Ekocentrem Paleta spolupracujeme po celý rok. Na podzim jsme se zúčastnili programu Barevný podzim aneb pečeme si brambory. Kromě toho, že jsme se naučili péct brambory v ohništi, také jsme si vyrobili podzimní paletu z přírodnin a zahráli si spoustu her na rozvíjení našich smyslů. Dopoledne v Paletě se velice vydařilo a brambory nám moc chutnaly.

Divadélka v MŠ

Během celého školního roku přijíždí do naší školky spousta divadélek s krásným představením i písničkami. Starší děti už byly na pohádce i ve VČD.

Výlet na pardubický zámek

V jednom z říjnových týdnů jsme měli téma „Moje město“. A abychom se o našem krásném městě neučili jenom ve školce, na celé jedno dopoledne jsme se šli naším městem projít až na pardubický zámek. Cestou jsme plnili úkoly spojené s naším městem a také hledali, kde všude je skrytý znak našeho města. Na pardubickém zámku jsme si zazpívali písničku Pardubice, kterou známe ze školky, posvačili jsme společně s pávy a proběhly se po zámeckých valech.

Sportovní dětský den na ZŠ Spořilov

Každoročně pořádá ZŠ Spořilov podzimní dětský den pro mateřské školky z okolí. I my se ho letos opět zúčastnili.Pro děti je vždy připraveno mnoho stanovišť se sportovním zaměřením, malé občerstvení a drobná odměna pro každého. Počasí bylo nádherné a my děkujeme zaměstnancům i dětem ze ZŠ Spořilov za krásnou akci.

Velká show se zvířátky na zahradě školky

Jedno krásné podzimní říjnové dopoledne nás čekalo na zahradě školky veliké překvapení – show se cvičenými zvířátky. Sešla se celá školka a sledovali jsme vystoupení cvičené opičky, vystoupení a akrobatické kousky psího tria a nakonec jsme si mohli pohladit hada a dokonce se s ním vyfotit.

Putování s veverkou Čiperkou

Ke konci října jsme se vydali na polodenní výlet do přírody do dubinského lesa, na který nás pozvala naše kamarádka veverka Čiperka dopisem, který nám přišel do školky. Nejdříve nás čekala cesta za město autobusem MHD a pak už jsme si celé dopoledne užívali pobytu v lese. Veverka Čiperka si pro nás připravila spoustu lesních úkolů – počítali jsme, pozorovali, poznávali, sportovali, plnili úkoly, tvořili si podzimní paletu z přírodnin a nakonec nás čekalo hledání pokladu, který hlídal „Duch lesa“. V lese se nám moc líbilo.

Velká pardubická

Sportovní akce Velká pardubická, která proslavila město Pardubice se konala i v naší MŠ. Jedno zářijové dopoledne paní učitelky nachystaly velkou překážkovou dráhu v lesoparku a závody „koníčků“ mohly začít. Nechyběl ani vodní příkop. Po skončení závodů byli všichni „koníčci“ odměněni perníkovou podkovou a medailí a ti nejlepší i malou odměnou.